Σχέδιο οδοντωτού τροχού

  • Τίτλος : Γρανάζι με 25 Δ. Module 12 PA 20°

Details

Σχέδιο οδοντωτού Τροχού

Number of Teeth            25
Module                             12
Pressure Angle                20
Pitch Circle Diameter    300
Addendum                       12
Clearence                          3
Dedendum                        15
Circular Pitch                   37.68
Tooth Thicness                18.84

Note: All Sizes in milimeters

Most Recent Entries