Μετατρέπουμε σχεδία από το χαρτί σε ακριβή σχεδία 2d / 3d CAD σε φορμάτ (dwg, dxf, eps, svg κ.α.) που επιλέγετε ανάλογα με τις ανάγκες σας . Κατά την μετατροπή λαμβάνονται υπόψη οι διαστάσεις του αντικειμένου οι τύποι των καμπύλων του αντικειμένου (ευθείες ,τόξα, ελλείψεις, παραβολές, splines κ.τ.λ.) και τέλος η δημιουργία κλειστών περιγραμμάτων ώστε να έχουμε την ακριβέστερη αποτύπωση του αντικειμένου.

Τα παραγόμενα αρχεία μπορούνε να χρησιμοποιηθούν είτε για την δημιουργία τεχνικών καταλόγων και εγχειριδίων είτε για την απευθείας κατασκευή του αντικειμένου από εργαλειομηχανες CNC.