Υπηρεσίες Τεχνικού Σχεδιασμού

2D / 3d Σχεδιασμός 


  • Αναλαμβάνουμε τον τεχνικό σχεδιασμό εξαρτημάτων / Μηχανημάτων ώστε να σας παραδώσουμε μια σειρά σχεδίων για την κατασκευή του πρωτοτύπου ή  την παράγωγη του αντικειμένου με βάση τεχνικών  προδιαγραφών.
  • Επίσης μπορούμε να σας παραδώσουμε τεχνικό σχέδιο 2Δ/3Δ με βάση το εξάρτημα που θα μας παραδώσετε. Το παραδοτέο σχέδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 3D printing, κατεργασία σε CNC , κοπή σε Laser / Plasma / Υδροκοπη κ.α.
  • Αναλαμβάνουμε την δημιουργία σχεδίων για κατοχύρωση πατέντας .
  • Αναλαμβάνουμε την δημιουργια αναλυτικών τεχνικών σχεδίων συναρμολογησης προϊόντων / μηχανημάτων καθώς και οδηγίες συναρμολογησης .

Δημιουργία Τεχνικών Καταλόγων  


  • Δημιουργούμε όλα τα απαραίτητα σχεδία  (δισδιάστατα , τρισδιάστατα , τομές ,  όψεις , λεπτομέρειες) τα οποία απαιτούνται για την κατασκευή ενός πλήρους και αναλυτικού  τεχνικού καταλόγου για έντυπη μορφή είτε για ηλεκτρονική μορφή για την δημοσίευση του κατάλογου στο διαδίκτυο.

Επισκευή Αρχείων 3d CAD 


Συχνά απο την χρήση των μεταφραστών 3d αρχείων προκύπτουν σφάλματα στη γεωμετρία καθώς και στην τοπολογία του τρισδιάστατου αντικειμένου. Είναι απαραίτητο να επιδιορθώσουμε αυτά τα σφάλματα για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του σχεδίου (3d printing , κατεργασία σε εργαλειομηχανες CNC ).  Αναλαμβάνουμε  την επισκευή αυτών των αρχείων. Κατά  την διάρκεια της επισκευής του σχεδίου δεν μεταβάλλονται οι κρίσιμες διαστάσεις του αντικειμένου. Η επισκευή γίνετε συνήθως με την χρήση επιφανειών.

Κινούμενη Αναπαράσταση (Animation)


Ο σκοπός της κινούμενης εικόνας (Animation)  είναι να απεικονίσει τον μηχανισμό / προϊόν που έχετε σχεδίαση και να κάνει πιο αποτελεσματική  την παρουσίαση του προϊόντος καθώς και τη μελέτη.

3d Printing – Τρισδιάστατες  Εκτυπώσεις


Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μια μέθοδος προσθετικής κατασκευής αντικειμένων με διαδοχικές στρώσεις υλικού. Είναι πολύ χρήσιμη κυρίως στην κατασκευή προτύπων καθως μπορει να δημιουργήσει εύκολα αντικείμενα με πολύπλοκο γεωμετρικο σχήμα.

Επεξεργασία αρχείων νέφους & μετατροπή σε αρχεία CAD / 3d scanner mesh files to CAD files


Συχνά με την βοήθεια του τρισδιάστατου σαρωτή (3d scanner) εξάγουμε αρχεία νέφους (mesh files). Στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε τα αρχεία νέφους για να τα μετατρέψουμε σε αρχεία CAD.

Μετατροπή  Αρχείων 3d CAD 


Αναλαμβάνουμε την μετατροπή αρχείων από ένα τύπο σε έναν άλλο (για οποιοιδήποτε πλήθος αρχείων) . Ενδεικτικά μερικοί τύποι αρχείων που μετατρέπουμε είναι :

Τύπος ΑρχείουΛεπτομέρειες Τύπος ΑρχείουΛεπτομέρειες
.sldprtSolidWorks.stlStereoLithography
.igsIGES.3mf3d Manufacturing
.stepSTEP AP 203, AP 204.amfAdditive Manufacturing
.ifcIFC 2×3 IFC 4.plyPolygon file format
.satACIS3dxml3d XML
.x_tParasolid.xamlMicrosoft XAML
.vdaVDAFS.cgrCatia graphics
.wrlVRML.prtProE / CREO
.hcgHCG.hsfHOOPS HSF
.iamAutodesk Inventor.dxfAutodesk DXF
.dwgAutoCAD.pdfAdobe Pdf
.objAlias Waveftont.prtUnigraphics /NX
.3dmRhino.prtSolidEdge