Σε γενικές γραμμές, η ταχεία προτυποποίηση (ΤΠ) εφαρμόζει μία τεχνολογία που παράγει τρισδιάστατα αντικείμενα σε σύντομο χρονικό διάστημα κάποιων ημερών αντί εβδομάδων. Τα περισσότερα μηχανήματα ΤΠ δημιουργούν τρισδιάστατα σχήματα επίπεδο προς επίπεδο∙ ωστόσο, αυτά τα κριτήρια τα καλύπτει σε ορισμένες εφαρμογές και ο υψηλής ταχύτητας Αριθμητικός Έλεγχος με Υπολογιστή (CNC), με τη βοήθεια μιας αφαιρετικής διαδικασίας. (Thomas, Jerry W.: Product Testing. 1993 )

Ο όρος ταχεία προτυποποίηση αναφέρεται σε μία σειρά από τεχνοwall-socketλογίες που μπορούν αυτόματα να κατασκευάσουν φυσικά μοντέλα από δεδομένα CAD. Αυτοί οι «τριασδιάστατοι εκτυπωτές» επιτρέπουν στους σχεδιαστές να δημιουργούν σε σύντομο διάστημα πιο απτά πρότυπα των σχεδίων τους, σε σύγκριση με τις δισδιάστατες αναπαραστάσεις.( William Palm (May 1998) Rapid Prototyping Primer)

Πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ταχεία προτυποποίηση;

Οι περισσότερες υπηρεσίες ταχείας προτυποποίησης εντοπίζονται στις εξής βιομηχανίες: σχεδιασμός και μηχανική (design and engineering), ΜΜΕ, καταναλωτικά προϊόντα, ηλεκτρονική, αεροδιαστημική, αυτοκινητοβιομηχανίες, ρομποτική, ηλεκτρικές συσκευές, τηλεπικοινωνίες, ορθοπεδική, υγειονομική περίθαλψη, οδοντοτεχνική, μεταλλουργία, καύσιμα, πετροχημική, παιχνίδια και πλαστικά αντικείμενα.

Η ταχεία προτυποποίηση έχει αμέτρητες εφαρμογές׃ τα πρότυπα αποτελούν εξαιρετικά οπτικά μέσα για παρουσίαση ιδεών σε συνεργάτες ή πελάτες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για δοκιμή σχεδιασμού, π.χ. ένας μηχανικός αεροδιαστημικής θα μπορούσε να τοποθετήσει ένα πρότυποαεροτομής σε μία αεροσήραγγα για να μετρήσει τις δυνάμεις άνωσης και αντίστασης. Οι σχεδιαστές πάντα χρησιμοποιούν την ταχεία προτυποποίηση καθώς δημιουργεί πρότυπα σε σύντομο διάστημα και με λιγότερο κόστος.

Εκτός από την κατασκευή μοντέλων, οι τεχνικές ΤΠ μπορουν να χρησιμοποιηθούν και για να κάνουν κατεργασία (γνωστή ως ταχεία κατεργασία) και να δημιουργήσουν προϊόντα ποιότητας (ταχεία κατασκευή). Η ταχεία προτυποποίηση είναι η καταλληλότερη διαθέσιμη διαδικασία κατασκευής για μικρό όγκο παραγωγής και περίπλοκα αντικείμενα. Βέβαια, ο όρος «ταχεία» είναι σχετικός καθώς για τα περισσότερα πρότυπα απαιτούνται από τρεις μέχρι εβδομήντα δύο ώρες για να κατασκευαστούν, ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του αντικειμένου. Πιθανόν να σας φαίνονται αργοί ρυθμοί όμως, είναι πολύ συντομότεροι από τις εβδομάδες ή μήνες που θα χρειάζονταν για να γίνει κάποιο πρότυπο με τον παραδοσιακό τρόπο, όπως την μηχανική κατεργασία. Η μεγάλη αυτή εξοικονόμηση χρόνου δίνει την δυνατότητα στους κατασκευαστές να εισάγουν στην αγορά προϊόντα σε σύντομο χρόνο και χωρίς μεγάλο κόστος.

Γιατί είναι σημαντική η ταχεία προτυποποίηση;

Κάθε πρότυπο πρέπει να δίνει απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματαΕπιπλέον, τα πρότυπα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δοκιμές αγοράς πριν την εισαγωγή κάποιου προϊόντος στην τελική παραγωγή και το στάδιο εμπορευματοποίησης. Εφόσον λοιπόν, η ΤΠ βασίζεται σε τεχνολογικές αλλαγές ή βελτιώσεις, η δημιουργία αυτών των μοντέλων συνήθως πραγματοποιείται από τεχνολόγους οι οποίοι δεν υπολογίζουν το κόστος της παραγωγής (το κόστος εξαρτάται από τα υλικά, το επιπλέον προσωπικό, την εκπαίδευση αυτού του προσωπικού και τις αλλαγές στο σύστημα). Η γρήγορη ανάπτυξη των μοντέλων θα είναι επιτυχημένη μόνο εφόσον ισχύουν τα εξής:

  • Το πρότυπο πρέπει να είναι όσο πιο λεπτομερές και σύνθετο χρειάζεται ώστε να παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες
  • Εάν υπάρχουν πολλαπλές δοκιμές, χρειάζεται να δημιουργηθούν και πολλαπλά πρότυπα
  • Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του προτύπου και όχι στο τελευταίο στάδιο
  • Όσο ταχύτερη είναι η δημιουργία προτύπου, τόσο ταχύτερη είναι η συνολική ανάπτυξη του νέου προϊόντος. (InnoSupport: Supporting Innovations in SME. 6.2 Rapid Prototyping and Product Testing Strategies. 2005)