Σχέδιο οδοντωτού τροχού

  • Τίτλος : Γρανάζι με 25 Δ. Module 12 PA 20°

  Details

  Σχέδιο οδοντωτού Τροχού

  Number of Teeth            25
  Module                             12
  Pressure Angle                20
  Pitch Circle Diameter    300
  Addendum                       12
  Clearence                          3
  Dedendum                        15
  Circular Pitch                   37.68
  Tooth Thicness                18.84

  Note: All Sizes in milimeters

  Most Recent Entries