Υπηρεσίες Μηχανολογικου Σχεδιασμού

  Mechanical Drafting

  Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι :

  • 2d – 3d Σχεδιασμός εξαρτημάτων / μηχανημάτων.
  • Οργάνωση & δημιουργία βιβλιοθηκών CAD.
  • Σχέδια για κατοχύρωση πατεντών.
  • Τεχνικά εγχειρίδια & κατάλογοι.
  • Σχέδια συναρμολόγησης.
  • Μετατροπές αρχείων CAD.
  • Ψηφιοποίηση μηχανολογικών σχεδίων. Μετατροπή σχεδίων από χαρτί σε CAD.